Мандал-Голомт ХХК-ийн НХЗ-1, НХЗ-2, НХЗ-3, НХЗ-4-ын үйл ажиллагаанд Захирагчийн ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн М.Туул хяналт шалгалт хийлээ.

Мэдээний агуулга энд байна.