2021 ОНЫ ЦЭРЭГ ТАТЛАГА ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Алтай хотноо өнөөдөр 2021 оны ээлжит цэрэг татлагын ажил зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд цэрэг татлагын товчоо нь Спорт цогцолборын байранд ажиллаж байна.

2021 ОНЫ ЦЭРЭГ ТАТЛАГА ЯВАГДАЖ БАЙНА.
2021 ОНЫ ЦЭРЭГ ТАТЛАГА ЯВАГДАЖ БАЙНА.
2021 ОНЫ ЦЭРЭГ ТАТЛАГА ЯВАГДАЖ БАЙНА.
2021 ОНЫ ЦЭРЭГ ТАТЛАГА ЯВАГДАЖ БАЙНА.
2021 ОНЫ ЦЭРЭГ ТАТЛАГА ЯВАГДАЖ БАЙНА.
2021 ОНЫ ЦЭРЭГ ТАТЛАГА ЯВАГДАЖ БАЙНА.