Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулагдана.

2021 оны 10 сарын 19-ний өдөр сумын ЗДТГ-ын "Иргэний танхим"-д Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулагдана. 

Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулагдана.