Санхүүгийн алба

Санхүүгийн алба нь албаны дарга Ц.Жамъян, төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн Б.Дэлгэрмаа, нягтлан бодогч Ц.Даваажаргал, нярав З.Бүрэнтөгс нарын бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.