Хөдөө аж ахуйн тасаг

Хөдөө аж ахуйн тасаг нь Тасгийн дарга Ч.Намуун-Эрдэнэ, мал эмнэлгийн улсын байцаагч О.Энх-Амгалан, газар тариалан хариуцсан мэргэжилтэн Т.Мөнхнаран, Сум хөгжүүлэх сан хариуцсан мэргэжилтэн Л.Цэнд-Аюуш, мал эмнэлгийн мэргэжилтэн н.Авирмэд нарын бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.