Захирагчийн Ажлын Алба

Алтай хотын Захирагчийн Ажлын Алба нь ахлах мэргэжилтэн М.Туул, мэргэжилтэн Б.Доржпалам, мэргэжилтэн Б.Оюунцэцэг, мэргэжилтэн Ц.Мөнхбат нарын 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.